Serveis

Una flota de camions i furgonetes, sota unes rutes de repartiment establertes, fan possible complir diàriament amb els nostres clients a tota l’illa. Puntualitat, freqüència i servei avalen la nostra feina.

Especial èmfasi fem en la seguretat sanitària i alimentària, de tots els nostres productes i servei, aconseguit gràcies a un programa de control de productes destinats a consum humà i una supervisió global de tots els processos. Tot per garantir la confiança i tranquil·litat dels consumidors.

Comptem amb un excel·lent equip humà tècnicament molt qualificat tant per a la recepció, expedició i venda de producte com en els serveis administratius de l’empresa. Tots ells al servei dels nostres clients i proveïdors.